Projektering & låssystem

En projektering är en okulär besiktning på plats, där vi efter en genomgång av din fastighet och objektet ger förslag på funktioner till olika typer säkerhetslösningar gällande

  • Mekaniskt inbrottsskydd
  • Elektromekaniskt inbrottsskydd
  • Passagekontroll
  • Utrymningsvägar och intrångsskydd
  • Dörr och fönsterbeslagning
  • Upprättande av låsschema
  • Dokumentation av larm- och brandlarm
  • Dörrstyrning
  • CCTV Kameraövervakning

 

Låssystem

PROJEKTERING – MONTERING - Vi hjälper dig att projektera och montera ditt nya låssystem, mekaniskt eller elektromekaniskt av olika fabrikat. Vår kunskap hjälper dig efter genomgång för att tillfredsställa Ert behov av säkerhet.

NYCKELADMINISTRATION – kan skötas manuellt eller elektroniskt, för mer komplexa system rekommenderas att man använder ett specialanpassat dataprogram. Du hanterar på ett enkelt sätt, kvittering ut- eller återlämning av nycklar, efterbeställning av både nycklar och cylindrar.

FÖRLORAD NYCKEL - Vi hjälper dig bedöma risken när en nyckel är förlorad eller stulen. Förlorar man en nyckel till ett begränsat område, kan det i många fall bara behövas göras små förändringar, vi  hjälper dig hitta den bästa lösningen.

NYCKELFÖRVARING – kan avgöras beroende på storleken av låssystemet, lämplig lösning är dock att förvara Reservnycklar, Huvudnycklar, lägenhetsnycklar, mm i ett godkänt nyckelskåp.

UNDERHÅLL – man bör sköta underhåll, kontroll och smörjning regelbundet. Detta ökar livslängden och minskar risken att, ”fel” nyckel passar i låsen.

EFTERBEHANDLING – den löpande kontakt som finns mellan användare och leverantör. Vi som leverantör hjälper dig när det handlar om ordning och efterbeställning av nycklar och cylindrar.

 


 

© AB Lerums Lås & Larmservice 2018

Göteborgsvägen 3
443 30 LERUM
Tel 0302-13036

Certifieringar