Besiktning

Säkerhetsbesiktning

  • BOSTÄDER, VILLA, LÄGENHET
  • FASTIGHETER OCH KONTOR

Vi kontrollerar Era dörrar och fönster enligt försäkringsbolagens villkor i skyddsklass 1-2-3. Som försäkringstagare kan man erhållit vissa krav från försäkringsbolaget för att försäkringen skall gälla. Vi gör en bedömning av Ert befintliga inbrottsskydd samt diskuterar igenom tillsammans vad som eventuellt behöver åtgärdas, så att din fastighet skall uppfyller kraven på Godkänd låsenhet

 

Att man som försäkringstagare själv är ansvarig för att detta uppfylls, glöms ofta bort och kan resultera i att man inte får någon ersättning eller att ersättningen blir reducerad.

 

Vissa försäkringsbolag har reducerad självrisk om man uppfyller kraven på godkänd låsning.

 

Vi kan utfärda s.k. SLR-intyg, när försäkringsbolagen kräver ett intyg över att Ni har godkända lås enligt Er försäkringsklass.

 


 

© AB Lerums Lås & Larmservice 2018

Göteborgsvägen 3
443 30 LERUM
Tel 0302-13036

Certifieringar