Avtal

Nästan all säkerhet behöver någon form av service över tiden. Det enklaste sättet att försäkra sig om att ens säkerhetssystem fungerar och håller säkerhetsnivån på topp år efter år, är att teckna ett serviceavtal eller servicekontrakt med din leverantör.

 

SERVICEAVTAL - för låssystem. Nästan all säkerhet behöver någon form av service över tiden. Det enklaste sättet att försäkra sig om att ens säkerhetssystem fungerar som det ska, är att år efter år, teckna ett serviceavtal och därigenom få hjälp med underhåll och efterbeställningar, skötsel och tillsyn vid förändringar, ombyggnationer och vid utökning av nyckar och cylindrar. Vid behov kan vi även hjälpa till med att hålla reda på antal tillverkade nycklar och hjälpa till att lösa problem vid förlorande av nycklar osv.

Vi håller säkerhetsnivån på topp och ökar livslängden på ditt låssystem.

 

SERVICEKONTRAKT – för larmanläggning. Teckna servicekontrakt med din larminstallatör, för att få utförd funktionskontroll samt fullständig service av samtliga komponenter i din larmanläggning.

Normalt serviceintervall är 1 (ett) år men kan variera med hänsyn till vad som bedöms nödvändigt för anläggningens säkra funktion. Larminstallatören utbyter/och eller reparerar felaktiga komponenter kostnadsfritt (gäller dock endast vid fullservice). Är anläggningen förlagd med garanti åtgärdar larminstallatören uppkomna felaktigheter enligt gällande garantibestämmelser.

 


 

© AB Lerums Lås & Larmservice 2018

Göteborgsvägen 3
443 30 LERUM
Tel 0302-13036

Certifieringar