DÖRRSTÄNGARE

Med dörrstängare menar vi en anordning som med hjälp av mekanisk kraft, vanligtvis en fjäder, kontroller dörrens öppnings- och stängningsfunktion.
Brandklassade dörrar med krav på självstängning baserade på en helt mekanisk dörrstängare är ofta ett hinder för ändamålsenlig trafik i en byggnad.

Det finns ofta en önskan om att ha så öppna förhållanden som möjligt på dagtid, tex i ett köpcentrum, främst av hänsyn till kunderna. Det är också önskvärt att brandskiljande dörrar i långa korridorer bör vara öppna på grund av trafik och ljusförhållanden. Branddörrens egentliga funktion är att vara en del av en brandskiljning i en byggnad.

Dörrstängare kan ställas in och på så sätt få en optimal funktion med hjälp av inställningar såsom:

  • Öppningsbroms
  • Stängningshastighet
  • Tillslagseffekt
  • Fördröjd stängning

 

Branddörrar kan kombineras med rökdetektorer för säker stängning. 

© AB Lerums Lås & Larmservice 2018

Göteborgsvägen 3
443 30 LERUM
Tel 0302-13036

Certifieringar