VÄGGMONTERAD ENHET

En väggmonterad enhet monteras på väggen bredvid dörren och ansluts till en elektrisk enhet och kräver ständig strömförsörjning. Kan fås som kompakt enhet dvs all elektronik och intelligens är inbyggd i själva läsaren, eller delat montage dvs med elektroniken i en separat kontrollenhet som placeras på insidan, Denna variant går ej att manipulera från utsidan, vilket ger en högre säkerhet.  

© AB Lerums Lås & Larmservice 2018

Göteborgsvägen 3
443 30 LERUM
Tel 0302-13036

Certifieringar