R-FORCE är ett batteridrivet kodlås som lätt kan monteras på alla typer av inner och ytterdörrar. Den ser till att dörren på ett enkelt sätt är låst, bygger på principen att frikoppla handtaget. Med giltig kod kopplas handtaget in en inställbar tid. Vid montage på ytterdörr ska batteridosan användas. Den monteras på insidan av dörren i uppvärmt utrymme. Ett batteridrivet kodlås med inställbar öppningstid för Ytter- och Innerdörrar. Läs mer»  

© AB Lerums Lås & Larmservice 2018

Göteborgsvägen 3
443 30 LERUM
Tel 0302-13036

Certifieringar