CODOOR 3500 är ett programmerbart kodlås som monteras direkt på dörrtrycket och drivs med batteri. När CD3500 är monterat frigörs det utvändiga dörrhandtaget och det kan tryckas ned, utan att dörren öppnas. För inpassering placeras måste rätt kod användas. Vid utpassering fungerar det invändiga handtaget som vanligt, då detta inte påverkas av CD3500. Codoor CD3500 kan hantera nio 4-siffriga koder. Installationen görs på några minuter och medför ingen åverkan på dörren. Läs mer» 

© AB Lerums Lås & Larmservice 2018

Göteborgsvägen 3
443 30 LERUM
Tel 0302-13036

Certifieringar