LARMNET 6000RS-600 är en programmerbar, flexibel centralapparat. En svensk produkt speciellt anpassad för den svenska marknaden. Ett säkerhetssystem att växa med! Ett framtida säkerhetssystem byggs inte på en dag! Grunden läggs första året med de funktioner som känns angelägna för att uppfylla anläggningsägarens krav på trygghet.

Behoven förändras med tiden, dels beroende på verksamheten men även av att brottsligheten och 
metoderna blir annorlunda. Välj ett system med näst intill obegränsade resurser och som har en svensk flexibel programvara som kan tillfredställa framtida behov.
Systemet utvecklas kontinuerligt med funktioner som skapas av olika behov på marknaden

SYSTEMFUNKTIONER

 • Godkänd enligt RUS 130:5.     
 • Upp till 1024 adresser (ingångar).
 • Hanterar upp till 64 områden.
 • 256 användare med 5, 6 eller 7-ställiga koder.
 • Utbyggbart via bussledning (RS485).
 • Upp till 63 st. undercentraler med vardera 8/16 larmslingor och 6 styrutgångar kan anslutas.
 • Upp till 32 manöverpaneler kan anslutas via bussledningen.
 • 16 interna kopplingsur, med årskalender och veckofunktion.
 • Inställbara värden på  balanseringsmotstånden.
 • Första centralapparaten med integrerad Multicom-sändare med programmering i ordinarie pc-program.
 • Ett register med de senaste 2000 händelserna kan skrivas ut.
 • Inbyggd larmsändare sänder larmkoder med upp till 8 tecken och kan ej blockeras genom motringning vid anslutning till AXE.

 

© AB Lerums Lås & Larmservice 2018

Göteborgsvägen 3
443 30 LERUM
Tel 0302-13036

Certifieringar