ALEXOR Standardpaket med basfunktioner och analog telefonuppringare för PSTN. Inbyggd röstmodul för talbesked till privattelefon. Anslutning till larmcentral via PSTN och SIA-format. 
Den trådlösa knappsatsen som ingår i standardpaketet har ingen beröringsfri läsare. 

Med Alexor trådlösa larmsystem kan man mycket smidigt, utan att behöva dra kablar till alla tillbehör, installera ett professionellt trådlöst inbrottslarm. Med trådlös tvåvägskommunikation mellan fler av systemets tillbehör, säkerställs en trygg funktion och enkelt handhavande. 

Den trådlösa knappsatsen som ingår i systemet har klartextdisplay för tydlig visning av status och enkel manövrering. Eftersom knappsatsen har tvåvägskommunikation återkopplas status omedelbart när den används så att känslan blir som på ett liknade trådbundet system. Den trådlösa utomhussirenen (tillbehör) har förutom blixtljus även en inbyggd temperaturgivare. Aktuell temperatur sänd till systemets trådlösa knappsatser och visas tillsammans med tid och datum i klartext. 

Viktigt för dig som installatör och användare är att Alexor har samma typ av enkla programmering och handhavande som PowerSerien med bl.a. centralapparaterna PC1616 och PC1864. Kan du ett system så kan du alla! 

 

© AB Lerums Lås & Larmservice 2018

Göteborgsvägen 3
443 30 LERUM
Tel 0302-13036

Certifieringar