INBROTTSLARM

Är ett utmärkt komplement till den mekaniska låsningen och ska bl a verka avskräckande för tjuvarna


Mekaniska Lås

POWERMASTER PM-10
 

Elektroniska Lås

ALEXOR
 

Låssystem

LARMNET 6000
         

En larmanläggning måste alltid specialanpassas till den aktuella byggnaden (bevakningsobjektet), dess speciella funktioner och även de särskilda krav som användaren och myndigheten kan ha.
Vi diskuterar gärna och hjälper till med planering och utformning av Ert system och bevakningsobjekt.

Frågorna om och kring larm är många

  • Ska man köpa larmet eller hyra larmet
  • Trådlöst larm eller larm med kabeldragning
  • Vad händer vid utlöst larm
  • Skall uppringning ske till mobil telefoni, fast telefoni, väktare, larmcentral
  • Kommer väktare
  • Lokalt larm, endast utomhussirén eller båda
  • Vilken larmklass
  • Har Anläggarfirman behörighet

Finns krav från försäkringsbolaget

 


 


 

© AB Lerums Lås & Larmservice 2018

Göteborgsvägen 3
443 30 LERUM
Tel 0302-13036

Certifieringar