UTRYMNING

VÅR UTBILDADE PERSONAL HJÄLPER DIG

Vilken omfattning och utförande av anläggningen som ska väljas behöver beslutas och specificeras, av den som har ansvaret för att utrymningen ska fungera på ett tillfredsställande sätt, ofta är det fastighetsägaren eller den som bedriver verksamheten. Utrymningslarm krävs framförallt i byggnader där många människor kan påverkas av en brand, t.ex. samlingslokaler eller hotell.  I bostäder kan brandvarnare ersätta funktion både för automatisk detektering och utrymningslarm. Numera förekommer ofta krav på att utrymningslarm ska utföras enligt Svenska Brandskyddsföreningen SBF:s rekommendationer, utrymningslarm 2003.

Läs mer»

 

 

Vilka krav ställs på utrymningsvägar? Normalt ska det finnas två utrymningsvägar, ev kan den ena utgöras av ett fönster. Ibland räcker det med en utrymningsväg om den är extra säker. Boverkets Byggregler (BBR) Avsnitt 5:3 Läs mer»

 

  

© AB Lerums Lås & Larmservice 2018

Göteborgsvägen 3
443 30 LERUM
Tel 0302-13036

Certifieringar