BRAND/UTRYMNINGLARM –Liv går före sak

Brandlarmets uppgift är att upptäcka brand så tidigt att räddning och släckningsåtgärder kan vidtagas.

Utrymningslarmet hjälper människor att snabbare förflytta sig till säkerhet.


     

BC06 Grundpaket
 

FC10 Grundpaket
 

Utrymningslarm

 

En väl fungerande brandlarmsanläggning måste vara korrekt projekterad, installerad och underhållen. Det lägger ett stort ansvar på installatören av brandlarm, och följaktligen ställs det stora krav på vem som får lov att installera en godkänd anläggning.

Ett brandlarm kan idag göra väldigt många saker.. Vi installerar idag olika brandlarm och kan komplettera inbrottslarmet med brandlarm. Vi kan få dörrar att stänga vid brandlarm. Vi skapar även effektiva lösningar med brandlarm för känsliga miljöer såsom k-märkta byggnader, kyrkor, renrum mm.

Vi har de certifieringar som arbetet kräver och du kan känna dig trygg att anlita vår kompetens. Läs mer om vår behörighet»


”Ett brandlarm i sig, skyddar dig inte mot eldsvådor, men kan mycket väl skydda eller minimera skador på materiella föremål, samt rädda människoliv. Det gör också att släckningsarbetet kan komma igång tidigare och ökar chansen att rädda ekonomiska värden.” 

© AB Lerums Lås & Larmservice 2018

Göteborgsvägen 3
443 30 LERUM
Tel 0302-13036

Certifieringar