Svensk Brand & Säkerhetscertifiering

Vem ställer kraven och vem tar fram normen?

Det är främst myndigheter som Boverket, Räddningsverket, Brand- och Polismyndigheten samt Försäkringsbolag, tillverkare och Branschorganisationer som ställer krav på att aktörerna inom säkerhetsbranschen uppfyller vissa krav och formulerar kraven i så kallade normer.
Officiella utgivare för normerna är Svenska Stöldskyddsföreningen inom Stöldskyddsområdet och Svenska Brandskyddsföreningen inom Brandskyddsområdet.

SBSC


 

© AB Lerums Lås & Larmservice 2018

Göteborgsvägen 3
443 30 LERUM
Tel 0302-13036

Certifieringar