Larmnet Partner

Certifierade av Extronic AB för att installera och driftsätta LarmNet 6000.
Certifieringen innebär att företaget har genomgått av oss anordnad utbildning samt har enligt vår bedömning branschkännedom och erforderliga kunskaper. Företaget har även intentioner att fortbilda sig inför kommande ändrade hotbilder och har gällande tillstånd för att utföra yrkesmässiga larminstallationer enligt lagen SFS 1983;1097.

Larmnet


 

© AB Lerums Lås & Larmservice 2018

Göteborgsvägen 3
443 30 LERUM
Tel 0302-13036

Certifieringar